Извънредно издание на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“

Национален доверителен екофонд

в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“

ОБЯВЯВА

извънредно издание на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“

на тема: „КЛИМАТЪТ И АЗ“

Конкурсът ще се проведе в два раздела:

  1. За студенти – за създаване на видео клип
  2. За ученици от 9 до 12 клас в средните училища – за интересен и иновативен проект, който ще убеди връстниците им да допринасят с поведението си за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Конкурсът се провежда в рамките на проект Публична Информираност по Изменение на Климата с подкрепата на Германско Федерално Министерство на Околната Среда, Опазването на Природата, Строителството и Ядрената Безопасност (BMUB).

Наградите ще бъдат обявени по време на заключителното събитие на проекта на 15 декември 2015 г. в град Пловдив.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар