Награди на името на Мими Праматарова за 2022 г.

На своето годишно събитие Националният доверителен екофонд връчи наградите на тазгодишните победители в Националния конкурс за литературно творчество на името на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк „Рила“.

Първа награда – кристална статуетка и грамота и стипендия от 500 лева беше връчена на Константин Димитров, ученик в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ за есето „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“. Наградата беше връчена от господин тома Белев, заместник министър на околната среда и водите и заместник председател на Управителния съвет на НДЕФ.

Втора награда – грамота и стипендия от 300 лева, получи Изабел Спасова от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ в Монтана за разказа „У дома“. Наградата връчи г-н Владимир Милушев, директор на Национален парк „Рила“.

Трета награда – грамота и стипендия от 200 лева, получи Катерина Чолева от Професионалната лесотехническа гимназия „Н.Й. Вапцаров“ в Банско за есето „От любов към природата“. Тази награда беше връчена от Ани Кирилова, председател на Клуба на лауреатите на наградата към Фондация „Екофорум Плюс“.

Наградите бяха връчени, както всяка година, по време на Годишното събитие на НДЕФ, в което бяха представени отчета на Фонда за 2021 г. и Плана за дейностите за 2022 г.

Събитието се проведе като продължение на семинар, посветен на адаптацията към климатичните промени в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021).

Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2022

Конкурс за ученици от средните училища

За шестнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“.

Откриване на екокреативен лагер „Екологичен остров“ – ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Отличените на трето място в Конкурса „Мими Праматарова“ за 2017г. ученици от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“.

Екокреативният лагер бе проведен на 19.10.2017г.

Годишно събитие за 2017 година

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2017 година на 5 юни в Националния политехнически музей в София.

На него публично бе представен Годишния отчет за 2016 г. Освен изпълнените инвестиционни проекти на обща стойност над 13 млн. лв., през 2016 година Фондът стартира и Пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, Инвестиционна програма „Минерални води“, започна работа по разработването на комбинирани финансови механизми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и целенасочена работа на поведенческо ниво с български училища по темата за климата.

Наред с представянето на годишния отчет, събитието включи и семинар на тема „Подходите на НДЕФ за прилагане на гъвкави финансови инструменти при публично субсидиране на проекти за енергийна ефективност“. По време на семинара бяха представени конкретните стъпки по няколко пилотни проекта с прилагане на финансови инструменти, които НДЕФ разработва със свои партньори. Представени бяха модели за реализацията на пилотните проекти на общините Габрово, Самоков и район Люлин на Столична община. Кметът на община Габрово отбеляза необходимостта от иновативно мислене по посока както на техническите решения, така и на финансовите модели при проектите за енергийна ефективност с цел повишаване ефективността на инвестициите.

На събитието бяха връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тази година конкурсът бе за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени. На първо място бе класирано СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра за проекта Еко-кът „Вазовче“, като им бе връчена кристална статуетка, грамота и награда от 1000 лв. С наградата си екипът на проекта ще изгради мини метеорологична станция в училище, която да спомага на учениците да научат повече за климата. На второ място бяха класирани ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил за проекта „Екологичен мониторинг на река Драговищица“, като за тях бяха отредени грамота и 500 лв., с които учениците да продължат своята дейност по проекта. На трето място бяха класирани учениците от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“, като получиха грамота и 300 лв. Наградите бяха връчени от зам.министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, председателят на УС на НДЕФ г-жа Ирена Георгиева и Анита Кирилова от Клуба на лауреатите в конкурса. Паричните награди са предвидени да подпомогнат осъществяването на надграждащи дейности по проектите.

 

Конкурс „Мими Праматарова“ 2017

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени .

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.

Поканата и условията за кандидатстване.

Формуляр за кандидатстване.

Критерии за оценка.

Крайният срок за изпращане на проектите е 15.05.2017 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2017 г.

Победители в конкурса „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“

Имената на победителите в тазгодишния конкурс са:

Първо място – Ивета Ангелова от гр. Варна с произведението „Мисли, човеко, мисли

Второ място – Деница Неделчева от Еленово, общ. Нова Загора с произведението „Моята Земя

Трето място – Ангел Тютюнджиев от гр. Русе с произведението „Последното възклицание

 

Отличени с грамоти са и:

Лиляна Яворова Младенова от гр. Шумен с произведението „Приказка за бъдещето…или бъдеща приказка

Памела Димитрова Димитрова от гр. Шабла с произведението „Първи стъпки…начало на едно дълго пътуване

Гергана Христинова Георгиева от гр. Бургас с произведението „Климатът, планетата и поколенията