Зелена приказка без край

Последващи дейности по образователен проект, финансиран от Немското министерство на околната среда и водите

На 01.02.2017 НДЕФ посети училищната куклена постановка на учениците от ЕГ „Академик Людмил Стоянов“ в гр. Благоевград. Постановката e част от проекта „Зелена приказка безкрай – от деца за деца”. Учениците писаха приказки за природата и климата, разиграха училищни постановки пред по-малките и изработиха постери с насоки за пестене на енергия. Проектът беше класиран на 2-ро място в конкурса „Климатът и Аз“ за 2015 година и с решение на УС на НДЕФ получи финансиране за 2016 година.

Приказките за природата и климата може да намерите тук.

Филми за климата

Тук може да откриете образователни филмчета по темата за климата, които са част от проекта на НДЕФ за подобряване поведението на енергопотребителите в европейските училища. Проектът се осъществява в партньорство с немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ, с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Емисии CO2

Да познаваме енергията

Да познаваме климата

 

 

Опазване на климата чрез енергийна ефективност – въвеждане на модели за стимулиране на енергоспестяването в училища в Румъния и България

Учители от ОПУ „Неофит Рилски“ и ОУ „Христо Максимов“ в Община Самоков и 56-то ОУ „Константин Иречек“ и 79-то ОУ „Индира Ганди“ в район Люлин на Столична община, заедно с представители на двете общини, взеха участие в учебно пътуване до Берлин като част от проекта „ Опазване на климата чрез енергийна ефективност – въвеждане на модели за стимулиране на енергоспестяването в училища в Румъния и България“. Участниците в учебното пътуване имаха възможност да се запознаят теоретично със същността на климатичните промени и енергийната ефективност, както и да посетят училище в Берлин, където да наблюдават директното въвличане на учениците в процеса на енергоспестяване.

Проектът се осъществява в партньорство между НДЕФ, немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ, с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Той има за цел да повиши информираността сред учениците по темата за енергийна ефективност и да ги насърчи да спестяват енергия в училищата.

НДЕФ допринася за енергийната ефективност и чрез обучение на децата в училищата на енергоспестяващо поведение

Това е втори проект на НДЕФ, който се финансира от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Проектът се осъществява в партньорство с немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ.

Изхождайки от убеждението, че поведението на учениците е от решаващо значение както в училище, така и у дома, проектът има за цел да повиши информираността сред учениците по темата за енергийна ефективност и да ги приучи да спестяват енергия в училищата. Той има практическа насоченост, като директно включва учениците в процеса на оценяване и намаляване на енергопотреблението в техните училища. За своите постижения учениците ще бъдат възнаградени с любимо занимание.

Участие в проекта ще вземат две училища от община Самоков и две училища от район „Люлин“ на Столична община. В някои от тези училища НДЕФ вече е финансирал инвестиционни мерки за енергийна ефективност.

Семинар по темата за повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност

На годишния форум на Националния доверителен екофонд, който се проведе на 2 юни в литературен клуб „Перото“, НДК, София, беше проведен и професионален семинар по темата за повишаване ефективността на публичните инвестиции в енергийна ефективност.

Дискусията започна с презентация на представители на Изпълнителното бюро на НДЕФ, които поставиха началото на обсъжданията чрез кратко изложение на ситуацията в Европа, българския опит с проекти за енергийна ефективност, предизвикателствата пред публичните инвестиции в тази област и възможните начини за повишаване на ефективността им с акцент върху необходимостта от по-гъвкави финансови механизми, които съчетават грантови схеми, кредити и ЕСКО договори. Те представиха и анализа, който НДЕФ провежда с цел измерване както на видимите и директни резултати, така и многото странични ползи от проектите за повишаване на енергийната ефективност. Презентацията на Валентина Стоянова и Нено Ненов може да намерите тук.

В дискусията с кратки презентации се включиха и:

– Петър Сеизов от Denkstatt Bulgaria, който представи Investor Confidence Project – общоевропейска инициатива, целяща да се стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност в жилищни и административни сгради чрез предоставянето на свободно достъпни протоколи. Презентацията за Investment Confidence Project ще откриете тук.

– Ивайло Дуков – изпълнителен директор на Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници, който представи механизмите на Фонда за финансиране на екологично енергийно потребление. Презентацията за Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници може да намерите тук.

– Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие – той представи механизма на търговията с бели сертификати, както и някои основни предизвикателства и рискове от практиката при изпълнението на проекти за енергийна ефективност. Презентацията ще намерите тук.

– Кирил Райчев – председател на Алианс за енергийна ефективност, който направи презентация по темата за финансирането на енергийна ефективност чрез комбинация на безвъзмезден финансов ресурс и договори с гарантиран резултат (ЕСКО). Презентацията на г-н Райчев може да намерите тук.

В дискусията взеха участие и представители на общините – те споделиха необходимостта от индивидуален подход при съчетаването на гъвкави финансови механизми, който да е съобразен със спецификите на всяка община, както и необходимостта от създаване на капацитет за по-добро разбиране на тези гъвкави механизми и начина им на управление.

Снимки от семинара ще намерите в нашата Галерия.

 

 

 

 

Награждаване на победителите в литературното състезание „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“

На 2 юни от 10:00 часа в литературен клуб „Перото“, НДК, София се проведе годишното събитие на Националния Доверителен Екофонд. На събитието беше представен годишния отчет на НДЕФ за 2015 година и беше проведена професионална дискусия по темата за повишаване на ефективността на публичните инвестиции в енергийна ефективност. На събитието бяха връчени и наградите за младежко творчество на името на Мими Праматарова – тази година темата на конкурса беше „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени.“

 

В тазгодишния конкурс участие взеха 80 участника от 40 училища в 30 града.

Имената на победителите в конкурса са:

1во място – Ивета Антонова Ангелова от гр. Варна – наградата връчи г-жа Атанаска Николова, зам. министър на околната среда и водите

2-ро място – Деница Даниелова Неделчева от с. Еленово, общ. Нова Загора – наградата връчи г-жа Ирена Георгиева, председател на Управителния съвет на Националния Доверителен Екофонд

3-то място: Ангел Насков Тютюнджиев от гр.Русе – награда връчи г-жа Таня Спасова от Национален Парк Рила

 

Отличени с грамоти бяха и :

Лиляна Яворова Младенова от гр. Шумен

Памела Димитрова Димитрова от гр. Шабла

Гергана Христинова Георгиева от гр. Бургас

Грамотите на отличените бяха връчени от представители на Клуб на лауреатите на конкурса „Мими Праматарова“

 

Отразяването на събитието и награждаването може да прочетете тук.

Снимки от награждаването ще намерите в нашата Галерия.

 

Победители в конкурса „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“

Имената на победителите в тазгодишния конкурс са:

Първо място – Ивета Ангелова от гр. Варна с произведението „Мисли, човеко, мисли

Второ място – Деница Неделчева от Еленово, общ. Нова Загора с произведението „Моята Земя

Трето място – Ангел Тютюнджиев от гр. Русе с произведението „Последното възклицание

 

Отличени с грамоти са и:

Лиляна Яворова Младенова от гр. Шумен с произведението „Приказка за бъдещето…или бъдеща приказка

Памела Димитрова Димитрова от гр. Шабла с произведението „Първи стъпки…начало на едно дълго пътуване

Гергана Христинова Георгиева от гр. Бургас с произведението „Климатът, планетата и поколенията

Ескперти от Икономическата комисия за Европа към ООН посетиха 156-то ОУ „Васил Левски“ в кв. Кремиковци

Експерти от Икономическата комисия за Европа към ООН посетиха 156-то ОУ „Васил Левски“ кв. Кремиковци в София във връзка с изготвянето на третия доклад за състоянието на околната среда в България.

Училището в Кремиковци е с подобрени мерки на енергийната ефективност по Инвестиционната Програма за Климата и иновативна инсталация за отопление с термопомпа. Експертите имаха възможност да се запознаят с дейността на Националния Доверителен Екофонд и да разгледат подобрените мерки в училището.

В периода от 11 до 21 април 2016 г. екипът от ООН ще се среща с представители на правителството, международни и неправителствени организации, бизнеса и академичните среди с цел изготвяне на оценка на напредъка в областта на защитата на околната среда и разработване на препоръки за бъдещи действия.

НДЕФ стартира пилотна схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни превозни средства

С решение на УС на Националния Доверителен Екофонд стартира пилотна схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни (plug-in) превозни средства в рамките на Инвестиционната Програма за Климата (ИПК).

Повече информация за схемата и начина на кандидатствате може да намерите тук.

Победителите в конкурса за проект „Климатът и Аз“ 2015 организират работни ателиета в Пловдив

Победителите в конкура за проект – екипът от ЧСОУ „Дружба“ в Пловдив – вече стартираха своя проект „Замени дезодоранта, спаси Земята“. През февруари, март и април те организират работни ателиета, които целят да запознаят учениците от Пловдивските училища с вредния ефект на дезодорантите и да ги научат как сами да изработват дезодоранти от еко продукти. Работните ателиета ще се проведат в общо 11 училища в Пловдив.

Интересната инициатива на отборът от ЧСОУ „Дружба“ спечели първо място на конкурса за проект „Климатът и Аз“ проведен в рамките на проекта на НДЕФ за повишаване публичната информираност по темата за климатичните изменения. Проектът беше реализиран с подкрепата на Министерството на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия.

Как протече работното ателие в ЕГ Пловдив може да видите в нашата Галерия.