Победителите в конкурса за видео „Климатът и Аз“ 2015 продължават дейностите за публична информираност по изменението на климата

Победителите в конкурса за видео „Климатът и аз“ 2015 успешно продължават дейностите по проекта – Ралица Венкова и Цветомир Ненов изработиха ново видео и информационни брошури на тема климат. Видеата и брошурите бяха представени пред ученици от ОУ „Цанко Церковски“ в град Мизия с цел запознаване на учениците с проблемите свързани с климатичните изменения и начините, по които всеки от нас може да допринесе за смекчаването им.

През декември миналата година изработеното от Ралица Венкова и Цветомир Ненов видео на тема климат спечели първо място на конкурса „Климатът и аз“, проведен в рамките на проекта на НДЕФ за публична информираност по изменението на климата. Проектът беше реализиран с подкрепата на Министерството на околната среда, опазването на природата, сторителството и ядрената безопасност на Република Германия.

Новото видео на Ралица Венкова и Цветомир Ненов може видите тук.

Информационните брошури на тема климат ще намерите тук.

 

Литературен конкурс на тема „Климатът и Аз – човешкото лице на климатичните промени“

НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

ФОНДАЦИЯ • ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ ПЛЮС •

НАЦИОНАЛЕН ПАРК • РИЛА •

 

ОБЯВЯВАТ

 

за десета поредна година

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА МИМИ ПРАМАТАРОВА 2016

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА

КЛИМАТЪТ И АЗ ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

 

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 05.05.2016 г.
Наградатите ще се обявят на 04.06.2016 г.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Конференция на Националния Доверителен Екофонд „Изменението на климата – от познание към поведение“

На 15 декември 2015 г.от 10:00 часа в зала „Архитект Йолов“ на хотел „Тримонциум“ в Пловдив се проведе конференция на Националния Доверителен Екофонд на тема „Изменението на климата – от познание към поведение“.
Конференцията беше заключителното събитие на проект на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия „Публична информираност за изменението на климата“.
Целта на конференцията бе да се обсъдят подходите и моделите на бъдещи образователни програми за климата, насочени към деца и младежи. Участници в конференцията бяха експерти от България и Германия по образователни програми за климатичните промени, неправителствени организации, представители на учебните заведения, участници в проекта, социолози, психолози, педагози, представители на министерствата на околната среда и водите и министерството на образованието, представители на средствата за масова информация и др.
Програмата на конференцията може да намерите тук

Материалите от представянията на основните лектори може да намерите тук:

Победителите в двата конкурса на Националния Доверителен Екофонд – „Климатът и Аз“

В рамките на проекта за публична информираност по изменението на климата, финансиран от Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност, Националния Доверителен Екофонд организира два конкурса на тема климат – за проектно предложение и видео клип.

Печелившият екип в конкурса за проектно предложение на тема климат е:

Мерве Ферад – Координатор

Росица Касаветова – Ментор

Мария Тодорова – Член на екипа

Лидия Ярославова – Член на екипа

Екипът е от Частно средно общообразователно училище „Дружба“, гр. Пловдив. Проектното предложение се казва „Замени дезодоранта, спаси Земята“ и цели да информира младежите за вредните ефекти на аерозолите, като проведе работни ателиета, в които всеки ще има възможност да изработи свой екологичен продукт, заместител на традиционните дезодоранти.

Победителите в конкурса за видео клип на тема климат са:

1-ва награда: Ралица Венкова и Цветомир Ненов

2-ра награда: Таня Димитрова и Цветан Иванов

Награда на зрителите чрез онлайн гласуването : Николай Христов

Наградените в двата конкурса „Климатът и Аз“ получиха своите награди на конференцията на Националния Доверителен Екофонд на тема „Изменението на климата – от познание към повдение“, която се проведе на 15 декември 2015 г. в Пловдив.

 

 

 

 

Заключително събитие на дейностите в детските градини в Бургас

На 25-ти ноември 2015 г. в Бургас се състоя събитие, на което децата от детските градини в Бургас представиха пред своите родители дейностите, изпълнени в рамките на проекта за повишаване на публичната информираност по темата за климатичните изменения „Климатът и Аз“.

Директорите на детските градини представиха дейностите на своите деца като подчертаха, че мерките за енергийна ефективност на сградите не само са допринесли да е по-топло и уютно, но имат и своя принос за намаляване на въздействието върху климатичните промени. Те обърнаха внимание на родители, баби, дядовци, каки и батковци в публиката, че и те имат какво да научат от децата, когато става въпрос за водата, електричеството, отпадъците и природата.

Важни послания към родителите и децата отправиха и официалните гости на събитието – министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и кметът на Бургас г-н Димитър Николов. По-рано през деня те дадоха съвместна пресконференция, в която отбелязаха постиженията на дейностите за енергийна ефективност и ползата от обучението на децата по темата за климата.

Творческите произведения на тема климат, сътворени от децата в рамките на проекта, са вече изложени в детските градини, а видео запис от събитието в Бургас ще бъде излъчен на заключителната конференция в Пловдив на 15-ти декември.

Извънредно издание на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“

Национален доверителен екофонд

в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“

ОБЯВЯВА

извънредно издание на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“

на тема: „КЛИМАТЪТ И АЗ“

Конкурсът ще се проведе в два раздела:

  1. За студенти – за създаване на видео клип
  2. За ученици от 9 до 12 клас в средните училища – за интересен и иновативен проект, който ще убеди връстниците им да допринасят с поведението си за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Конкурсът се провежда в рамките на проект Публична Информираност по Изменение на Климата с подкрепата на Германско Федерално Министерство на Околната Среда, Опазването на Природата, Строителството и Ядрената Безопасност (BMUB).

Наградите ще бъдат обявени по време на заключителното събитие на проекта на 15 декември 2015 г. в град Пловдив.

Обучителен семинар за учители от детски градини в Бургас

Третият семинар на тема подобряване на познанията за климатичните промени на деца и ученици бе проведен с учители от детски градини в Бургас. След семинара, децата от детските градини ще получат творчески материали, с които да се включат в изготвянето на артистични проекти на тема климат.

Материалите от семинара може да намерите тук:

Обучителен семинар за учители в Пловдив

На 13 октомври в Пловдив се проведе вторият обучителен семинар за учители от училища в Община Пловдив и Община Павел Баня. Това е вторият семинар  на тема подобряване на познанията за климатичните промени на деца и ученици.  В рамките на проекта, ученици от училищата в Пловдив и Павел Баня ще се включат в разработването на образователни постери и дискусии на тема климат.

Материалите от семинара може да намерите тук:

Учителите от Ямбол се подготвят за творчески дейности със своите ученици

На 9 октомври 2015 г. в Ямбол се проведе първият обучителен семинар за учителите от училища и детски градини от града и една детска градина от Пловдив в рамките на проекта за подобряване на информираността за климатичните промени. След този семинар в тези ученби заведения ще бъдат изпълнени различни творчески дейности с децата и младежите по същата тема.

Материалите от семинара може да намерите тук:

Изменение на климата – презентация

Поведенчески подход към обучението за околната среда и изменението на климата – презентация

Измененията на климата и политическата рамка

Представители на български общини взеха участие в Международната конференция по климата в Хановер, Германия

Партньори и бенефициери на НДЕФ взеха участие в Международната конференция по климата, която се проведе на 1-ви и 2-ри октомври 2015 г. в Хановер, Германия. Основен фокус на конференцията беше водещата роля на общините при намаляване емисиите на парникови газове и при адаптацията към последствията от климатичните промени. Участниците имаха възможност да се запознаят с успешни инициативи на местно ниво и практически приложения в Германия в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергии, както и да вземат участие в редица дискусионни семинари по темата.

В края на конференцията беше подготвена Хановерска декларация за Париж с основни изводи и насоки, която ще бъде представена на предстоящата 21-ва Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (COP 21). Конференцията на ООН ще се проведе от 30 ноември до 11 декември 2015 в Париж.

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията.