Представители на български общини взеха участие в Международната конференция по климата в Хановер, Германия

Партньори и бенефициери на НДЕФ взеха участие в Международната конференция по климата, която се проведе на 1-ви и 2-ри октомври 2015 г. в Хановер, Германия. Основен фокус на конференцията беше водещата роля на общините при намаляване емисиите на парникови газове и при адаптацията към последствията от климатичните промени. Участниците имаха възможност да се запознаят с успешни инициативи на местно ниво и практически приложения в Германия в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергии, както и да вземат участие в редица дискусионни семинари по темата.

В края на конференцията беше подготвена Хановерска декларация за Париж с основни изводи и насоки, която ще бъде представена на предстоящата 21-ва Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (COP 21). Конференцията на ООН ще се проведе от 30 ноември до 11 декември 2015 в Париж.

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар