Национална награда Мими Праматарова

В рамките на проекта за публична информираност по изменението на климата, финансиран от Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност, Националния Доверителен Екофонд организира два конкурса на тема климат – за проектно предложение и видео клип.

Печелившият екип в конкурса за проектно предложение на тема климат е:

Мерве Ферад – Координатор

Росица Касаветова – Ментор

Мария Тодорова – Член на екипа

Лидия Ярославова – Член на екипа

Екипът е от Частно средно общообразователно училище „Дружба“, гр. Пловдив. Проектното  предложение се казва „Замени дезодоранта, спаси Земята“ и цели да информира младежите за вредните ефекти на аерозолите, като проведе работни ателиета, в които всеки ще има възможност да изработи свой екологичен продукт, заместител на традиционните дезодоранти.

Победителите в конкурса за видео клип на тема климат са:

1-ва награда: Ралица Венкова и Цветомир Ненов

2-ра награда: Таня Димитрова и Цветан Иванов

Награда на зрителите чрез онлайн гласуването : Николай Христов

Наградените в двата конкурса „Климатът и Аз“ получиха своите награди на конференцията на Националния Доверителен Екофонд на тема „Изменението на климата – от познание към повдение“, която се проведе на 15 декември 2015 г. в Пловдив.