НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

ФОНДАЦИЯ • ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ ПЛЮС •

НАЦИОНАЛЕН ПАРК • РИЛА •

ОБЯВЯВАТ

за дванадесета поредна година

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА
МИМИ ПРАМАТАРОВА 2018

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА

КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ ПРОМЕНЯТ ЛИ СЕ ХОРАТА?

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.
Свали поканата

ВАЖНО

Изпратете вашите конкурсни материали (ZIP или RAR файл, съдържащ попълнен формуляр, сканирано удостоверение от съответното училище и текстът на съчинението) на следните адреси: myclimate@ecofund-bg.org, както и на tstanisheva@ecofund-bg.org!

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

УЧАСТНИЦИ

До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

УСЛОВИЯ ЗА СЪЧИНЕНИЕТО

Съчинението е на тема „Климатът се проемня. Променят ли се хората?“

Климатичните промени са факт за цялата планета. В нашите географски ширини последиците от тях се изразяват главно в природни бедствия, които променят природата, средата и живота на хиляди хора.

Политиците и държавниците от цял свят анализират огромни масиви от информация за явленията и се договарят как да се намали въздействието на човешката дейност върху тези промени, както и как да се приспособяват обществата и икономиките към промените.

Истината, обаче е, че колкото и да са всеобхватни международните договори, без промяна в знанията и поведението на всеки отделен жител на планетата, човечеството няма да се справи.

Последиците засягат всеки от нас и всеки от нас има роля за забавяне на климатичните промени и за адаптиране към техните последици.

Къде е всеки от нас и какво прави?

Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе.

Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи.

Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта.

СРОК

Във връзка с възникнали технически проблеми при кандидатстване, срокът за изпращане на съчиненията се удължава до 08.05.2018 г. 12:00ч.

 

УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕДОСТАВЯТ ZIP ФАЙЛ, СЪДЪРЖАЩ

Попълнен формуляр  с име, адрес, телефон и електронна поща;

Сканирано удостоверение от съответното училище,  че са редовни ученици;

Текстът на съчинението в word формат.

Поради технически проблеми, моля да изпращате файловете на адреси myclimate@ecofund-bg.org, както и tstanisheva@ecofund-bg.org.

НАГРАДИ

Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;

Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева;

Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

Полезна информация по темата на тазгодишния конкурс може да бъде намерена на следните интернет адреси

http://myclimate.bgПроект „Климатът и Аз“ на Национален доверителен екофонд
https://ecofund-bg.orgНационален доверителен екофонд
http://www.moew.government.bgМинистерство на околната среда и водите
http://www.bas.bgБългарска академия на науките
http://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energyФедерално министерство на околната среда на Германия
http://www3.epa.govАгенция за опазване на околната среда на САЩ
http://newsroom.unfccc.intРамкова конвенция на ООН по изменението на климата
http://climatekids.nasa.govДетски сайт на НАСА за климата
http://ec.europa.eu/climaЕвропейска комисия – Действия по климата
http://www3.epa.govАгенция за защита на околната среда на САЩ
http://www.ipcc.chМеждуправителствен комитет към ООН по изменението на климата (IPCC)
http://www.unep.org/climatechangeПрограма на ООН за околна среда
http://www.youngvoicesonclimatechange.comМлади гласове на планетата за климата
http://eap-save.euЕнергийна Агенция Пловдив
http://climatebg.orgКоалиция за климата
http://www.panda.orgWWF Bulgaria
http://rilanationalpark.bgНационален парк „Рила”
http://pirin.bgНационален парк „Пирин”
http://www.visitpirin.netНационален парк „Пирин”
http://www.visitcentralbalkan.netНационален парк „Централен Балкан”
http://www.bg-parks.netПарковете в България