НДЕФ допринася за енергийната ефективност и чрез обучение на децата в училищата на енергоспестяващо поведение

Това е втори проект на НДЕФ, който се финансира от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Проектът се осъществява в партньорство с немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ.

Изхождайки от убеждението, че поведението на учениците е от решаващо значение както в училище, така и у дома, проектът има за цел да повиши информираността сред учениците по темата за енергийна ефективност и да ги приучи да спестяват енергия в училищата. Той има практическа насоченост, като директно включва учениците в процеса на оценяване и намаляване на енергопотреблението в техните училища. За своите постижения учениците ще бъдат възнаградени с любимо занимание.

Участие в проекта ще вземат две училища от община Самоков и две училища от район „Люлин“ на Столична община. В някои от тези училища НДЕФ вече е финансирал инвестиционни мерки за енергийна ефективност.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар