От сериите „Намали топлината“ (Turn down the Heat). Видеоматериалите са създадени от Световната банка с подкрепата на CF Assist Trust Fund като част от глобална програма за обмяна на знания.

Въведение – „Бъди част от глобалния диалог по въпросите за изменението на климата“

с Джон Руум

Климатичните промени през 21в.
„Науката за климата и емисионните сценарии“

с проф. Ханс Йоахим Шелнхубер, д-р Томас Р. Карл, д-р Алън Милър

Климатичните промени през 21в.
„Последици от изменението на климата през 21в.“

с проф. Щефан Рамщорф, д-р хон. кауза Бил Хейр, д-р Каръл Търли

Секторни и регионални влияния
„Европа и Централна Азия“

с Наиля Мустаева

Секторни и регионални влияния
„Секторни въздействия по света (част II)“

с д-р Розина Бирбаум, д-р Джанис Лоу и проф. Щефан Рамщорф

“The video materials are developed by the World Bank with the support of the CF Assist Trust Fund as part of a global knowledge exchange. All Bulgarian translations are courtesy and are done by interpreters hired by the local office”.

“Видеоматериалите са създадени от Световната банка с подкрепата на CF Assist Trust Fund като част от глобална програма за обмяна на знания. Преводът на български не e официален и е направен от преводачи, наети от офиса на Световната банка в София”.