Проведе се конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 26 април 2017 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Целта на конференцията беше да се представи опита на участващите в проекта училища и да се обсъди бъдещото продължаване на проекта, както и бъдещото включване на нови участници в него.

Участници в конференцията бяха представители на общините, участващи в проекта, учители и ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата или предстои да финансира такива, представители на НПО-та и училища, които са изпълнявали други проекти по климатичните промени.

Участие взеха представители на общо 25 училища от 13 населени места. Част от тях се запознаха за първи път с дейностите по проекта и вече изявиха интереса и желанието си да вземат участие в него.

 

Програма на конференцията

Резюме на проекта

Прес съобщение

 

Презентации от конференцията:

Презентации на училищата, участващи пилотно в проекта – 79 СУ „Индира Ганди“, 56 СУ „Константин Иречек“, Люлин и ОУ „Христо Максимов“ и ОУ „Неофит Рилски“, Самоков

Презентация на Немския независим институт по околна среда в Берлин – Hoai Nguyen

Други инициативи, свързани с образование по климат и енергийна ефективност – Диана Тодорова (МОСВ), Люба Колчева (ЕкоОбщност), Ина Карова (Енергийна Агенция Пловдив), Веселин Дробенов ( Фондация Програмирай успех)

 

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] 26 април 2017 г. се проведе конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“  в рамките на Проект за опазване на климата чрез […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар