Човечеството разработва редица технологии с цел енергийна ефективност и намаляване негативното въздействие върху климата. Тук може да намерите информация за тях.

Енергийна ефективност

Консумацията на енергия от изкопаеми горива има отрицателен ефект върху здравето ни и допринася значително за промените в климата. Ето защо инвестициите в енергийна ефективност са толкова важни.

Въпреки това, само инвестиции в енергийна ефективност не са достатъчни –  хората трябва да бъдат информирани и образовани относно потреблението на енергия, както и относно необходимостта да се инвестира в иновативни технологии и сгради, които ще ни позволят да консумираме по-малко енергия, без да жертваме комфорта си.

Изграждане на енергийно ефективни сгради, обновяване на стари сгради и налагане на стандарти за енергийна ефективност са необходими, за да се премине към по-ниско и по-устойчиво потребление на енергия.

Енергия от възобновяеми източници

Възобновяема енергия е енергията получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими. Някои от най-важните видове възобновяема енергия са:

Вятърна енергия – Въздушните течения може да се използват за задвижване на вятърни турбини и производство на енергия. Ветрогенераторите обикновено се изграждат на места, където ветровете са по-силни – морски брегове, високи места със силни въздушни течения и т.н.

Водна енергия – Енергията на водата също може да бъде използвана – водноелектрическите централи преобразуват кинетичната енергия на водата в електричество.

Слънчева енергия – получването на енергия от слънчевата светлина става чрез генериране на ток с фотоволтаични слънчеви панели, пасивни соларни конструкции и др.

Геотермална енергия – това е енергията получавана от земната топлина. Топлината се прихваща на няколко метра дълбочина в земната кора чрез геотермална топлинна помпа.

Енергия от биомаса – При фотосинтеза растенията растат и създават биомаса. Биомасата може да бъде използвана директно като гориво или за добиване на биогорива.

Факти за електромобилите – екологични и икономически ползи

Електрическите превозни средства имат големи ползи за околната среда – те не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляването на прахови частици и други вредни газове в атмосферата. Електрическите превозни средства имат не само големи екологични, но и значителни икономически ползи.

По-конкретни данни за ползите от електрическите превозни средства може да прочетете тук.

Green eMotion

Проектът Green eMotion e част от Европейската инициатива за зелени автомобили и подкрепя амбициозните цели на ЕС свързани с редукцията на въглеродни емисии от транспорта. Проектът партнира с представители на промишлеността, енергетиката, производители на електромобили, както и общини, университети и изследователски институции.  Те обединяват усилията си, за да проучат основните условия, необходими за постигане на общоевропейска електромобилност. Основната цел на проекта е да се определят общоевропейски стандарти.

Повече за проекта и неговите резултати може да намерите на официалната страница на Green eMotion.

Повече за електромобилите, техните предимства и функционалност може да намерите на страницата Green Motion Education.

RePowerMap – картата за споделяне на добър опит в областта на енергийната ефеквтиност и възобновяемите източници

RePoweMap  е проект финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа“ и има за цел повишаване на осведомеността по темата за климата и споделянето на опит  в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Тя дава възможност на потребителите по целия свят да споделят своя опит като добавят пример на картата. Примерите от целия свят позоволяват изграждането на ценна мрежа за споделяне на информация относно енергийната ефективност и възобновяемите източници.

Картата може да намерите тук.

map

Проект TRAIN-TO-NZEB (Почти нулево енергийни сгради)

Международният проект TRAIN-TO-NZEB се финансира по програмата „Хоризонт 2020“ на ЕК и има за цел да подпомага изграждането на квалифицирана мрежа от специалисти и консултанти в областта на проектирането и строителството на почти нулево енергийни сгради. Ще бъдат изградени обучителни центрове, които ще предоставят възможност за практически упражнения и разширяване на мрежата от строителни специалисти. Проектът се ръководи от български партньор – Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Повече за самия проект и дейността на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект може да намерите на страницата на ЕнЕфект.

CO2 Калкулатор

-
Thank you for your submission!