picture-kalina-spasova-cut

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА КЛИМАТА

Инициатива на Национален доверителен екофонд и Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност

picture-kalina-spasova-2

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА КЛИМАТА

Инициатива на Национален доверителен екофонд и Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност

banner1900x410_3

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА КЛИМАТА

Инициатива на Национален доверителен екофонд и Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност

Сайтът е създаден в рамките на проект на Националния доверителен екофонд с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Сайтът предоставя образователна информация по темата за изменението на климата, както и информация за развитието на дейностите по проекта.

Повече за конкретните дейности по проекта може да намерите тук.

Парниковият ефект и промяната в климата

Газовата обвивка на земното кълбо се нарича атмосфера. Тя пропуска слънчева светлина и задържа топлината, която се отделя обратно от земната повърхност. Атмосферата играе същата роля като стъклените стени на парник. Те контролират климата вътре в парника. Затова се говори за „парников ефект“. „Стъклените стени“ са изградени от така наречените парникови газове в атмосферата. Те задържат част от отделената топлина и така помагат за живота на земята. Най-разпространеният от тези газове е въглеродният диоксид (CO2).

Централите ни дават електроенергия и топлина. Самолетите и колите ни превозват. В стопанствата отглеждаме храните си. Всички тези неща ни помагат, но и отделят огромно количество парникови газове. Така се образува плътен слой в атмосферата. Той не позволява на излишните парникови газове и топлина да излязат в свободния космос. Това причинява глобално затопляне на планетата. В определени географски райони то се проявява под формата на промяна във валежите, ветровете, нивото на водите. На някои места климатът се затопля, на други застудява, а в трети – става влажен.

Рекордно високите температури през последните десетилетия, по-високата влажност и по-интензивните валежи, покачването на морското равнище и изтъняването на морския лед, топенето на ледниците, намаляването на снежната покривка и периода на нейното задържане, както и редица други явления показват, че глобалното затопляне на климата е реалност. Необходимо да положим усилия за максималното намаляване на антропогенното върху околната среда, за да можем да живеем в хармония с природата.

Кои са главните човешки дейности, които допринасят за увеличаване на емисиите на парникови газове и промяната в климата?

  • При изгарянето на въглища, нефт и газ за електроенергия и транспорт се отделя въглероден диоксид, най-съществения от парниковите газове.

  • Изсичането на горите (обезлесяването) – дърветата спомагат за регулирането на климата чрез абсорбиране на въглеродния диоксид от атмосферата. Изсичането им спомага за увеличаване на парниковия ефект.

  • Емисии на метан се отделят и от депата за отпадъци, както и при животновъдството.

  • Флуорираните газове, които човечеството използва при хладилните и климатични системи, имат много силен затоплящ ефект и също спомагат за глобалното затопляне.

Климатът и Аз

Как можем да допринесем за намаляване на климатичните промени?

Събери идеи и дай твоите предложения тук.

Събития

Какво? Къде? Кога?

”Промяна на климата” от вашия дом, от вашия град от вашата страна.

Започнете сега!

Играй с нас

    • Регистрирай се
    • Избери предизвикателство
    • Играй

Научи повече за събитията по инициатива “Промяна на климата”

Инициатива на Национален доверителен екофонд и Германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност