НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

ФОНДАЦИЯ • ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ ПЛЮС •

НАЦИОНАЛЕН ПАРК • РИЛА •

ОБЯВЯВАТ

за тринадесета поредна година

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА
МИМИ ПРАМАТАРОВА 2019

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА

ТОПЛИННИ ОСТРОВИ – ГРАДОВЕ ГРАДИНИ

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 06.05.2019 г.
Наградатите ще се обявят на 03.06.2019 г.
Свали поканата

ВАЖНО

Изпратете вашите конкурсни материали (ZIP или RAR файл, съдържащ попълнен формуляр, сканирано удостоверение от съответното училище и текстът на съчинението) на следните адреси: myclimate@ecofund-bg.org!

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

УЧАСТНИЦИ

До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2001 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2003 г.

УСЛОВИЯ ЗА СЪЧИНЕНИЕТО

Съчинението е на тема „Топлинни острови – градове градини“

Климатичните промени са факт за цялата планета. В нашите географски ширини последиците от тях се изразяват главно в природни бедствия, които променят природата, средата и живота на хиляди хора. Темата съдържа два взаимосвързани аспекта на климатичните промени.

Едната страна е необходимостта да се адаптираме към тези промени. Терминът „ефект на топлинните острови“ (heat islands effect) описва застроени територии, които са значително по-топли от близките им извънградски зони. Средната дневна годишна температура в град с население около 1 милион жители може да е с 1–3°C по-висока от тази на околността. А през нощта тази разлика достига до 12°C. Горещите острови причиняват на своите жители повишаване на потреблението на енергия за охлаждане и съответно по-високо ниво на въглеродните емисии, заболявания, свързани с горещините, повишаване нивата на замърсяванията на въздуха, недостиг на вода и др.

От друга страна, последните анализи на Междуправителствения екип за климатични промени доказва, че действията на населението на всички страни за намаляване на емисиите на парникови газове няма да е са достатъчни, за да се спасим от климатични катастрофи. Необходими са и действия, които да осигуряват поглъщане, усвояване на въглеродния диоксид. Известно е, че най-достъпният начин за това е осигуряването на повече зеленина – гори, паркове, озеленяване на сгради и т.н.

И така, връзката между тези два аспекта е повече зеленина в големите градове.

Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе.

Критерии за оценка – съответствие на темата; въздействие; литературни качества. По първия критерий се дава половин единица допълнително, ако произведението съдържа иновативна идея за решение на проблема.

Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи.

Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта.

СРОК

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.

 

УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕДОСТАВЯТ ZIP ФАЙЛ, СЪДЪРЖАЩ

Попълнен формуляр  с име, адрес, телефон и електронна поща;

Сканирано удостоверение от съответното училище,  че са редовни ученици;

Текстът на съчинението в word формат.

НАГРАДИ

Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;

Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева;

Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

Полезна информация по темата на тазгодишния конкурс може да бъде намерена на следните интернет адреси

http://myclimate.bgПроект „Климатът и Аз“ на Национален доверителен екофонд
https://ecofund-bg.orgНационален доверителен екофонд
http://www.moew.government.bgМинистерство на околната среда и водите
http://www3.epa.govАгенция за опазване на околната среда на САЩ
http://newsroom.unfccc.intРамкова конвенция на ООН по изменението на климата
https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/
Детски сайт на НАСА за климата
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_bgЕвропейска комисия – Действия по климата
https://www.epa.gov/heat-islands Агенция за защита на околната среда на САЩ
https://www.ipcc.ch/sr15/Междуправителствен комитет към ООН по изменението на климата (IPCC)
http://www.unep.org/climatechangeПрограма на ООН за околна среда
http://www.youngvoicesonclimatechange.comМлади гласове на планетата за климата
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_islandУикипедия
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/urban-heat-island/Национално географско дружество
https://scied.ucar.edu/longcontent/urban-heat-islands Национален център за изучаване на атмосферата
https://www.climatecentral.org/news/urban-heat-islands-threaten-us-health-17919Клаймът Централ (НПО)
https://www.youtube.com/watch?v=s_apVv7dbMQ Youtube Музей на науката, Вирджиния
http://www.gardinergreenribbon.com/heat-island-effectПроект Green ribbon – Торонто
http://eea.government.bg/Изпълнителна агенция по околна среда