Награди на името на Мими Праматарова за 2022 г.

На своето годишно събитие Националният доверителен екофонд връчи наградите на тазгодишните победители в Националния конкурс за литературно творчество на името на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк „Рила“.

Първа награда – кристална статуетка и грамота и стипендия от 500 лева беше връчена на Константин Димитров, ученик в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ за есето „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“. Наградата беше връчена от господин тома Белев, заместник министър на околната среда и водите и заместник председател на Управителния съвет на НДЕФ.

Втора награда – грамота и стипендия от 300 лева, получи Изабел Спасова от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ в Монтана за разказа „У дома“. Наградата връчи г-н Владимир Милушев, директор на Национален парк „Рила“.

Трета награда – грамота и стипендия от 200 лева, получи Катерина Чолева от Професионалната лесотехническа гимназия „Н.Й. Вапцаров“ в Банско за есето „От любов към природата“. Тази награда беше връчена от Ани Кирилова, председател на Клуба на лауреатите на наградата към Фондация „Екофорум Плюс“.

Наградите бяха връчени, както всяка година, по време на Годишното събитие на НДЕФ, в което бяха представени отчета на Фонда за 2021 г. и Плана за дейностите за 2022 г.

Събитието се проведе като продължение на семинар, посветен на адаптацията към климатичните промени в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021).