Награди на името на Мими Праматарова за 2022 г.

На своето годишно събитие Националният доверителен екофонд връчи наградите на тазгодишните победители в Националния конкурс за литературно творчество на името на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк „Рила“.

Първа награда – кристална статуетка и грамота и стипендия от 500 лева беше връчена на Константин Димитров, ученик в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ за есето „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“. Наградата беше връчена от господин тома Белев, заместник министър на околната среда и водите и заместник председател на Управителния съвет на НДЕФ.

Втора награда – грамота и стипендия от 300 лева, получи Изабел Спасова от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ в Монтана за разказа „У дома“. Наградата връчи г-н Владимир Милушев, директор на Национален парк „Рила“.

Трета награда – грамота и стипендия от 200 лева, получи Катерина Чолева от Професионалната лесотехническа гимназия „Н.Й. Вапцаров“ в Банско за есето „От любов към природата“. Тази награда беше връчена от Ани Кирилова, председател на Клуба на лауреатите на наградата към Фондация „Екофорум Плюс“.

Наградите бяха връчени, както всяка година, по време на Годишното събитие на НДЕФ, в което бяха представени отчета на Фонда за 2021 г. и Плана за дейностите за 2022 г.

Събитието се проведе като продължение на семинар, посветен на адаптацията към климатичните промени в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021).

НДЕФ представи инициативата си за образование за климата и енергийната ефективност в средните училища пред 50-тата юбилейна национална конференция на Съюза на физиците в България

На 3 юни 2022 г. във Варна представител на НДЕФ представи пред академичната общност цялостната си инициатива за въвеждане на действия за климата в българските училища и детски градини.

Форумът беше под патронажа на Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и е юбилейното издание на ежегодния форум. Тази година темата е „Климатичните промени и образованието по физика“.

Съорганизатори на форума са Съюзът на физиците в България, Министерството на образованието и науката, Институтът за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН, Фондация „Еврика“, Община Варна и Астрономическата обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, Варна.

НДЕФ работи след 2015 година активно за въвеждане на знания за климата и енергията в българските училища и детски градини с експертната и финансова подкрепа на Федералното министерство на околната среда на Германия. Преподаватели от Софийския университет създадоха оригинална програма за обучение на учители, вече е въведена в петдесет училища и детски градини в дванадесет общини на страната. Учениците са енергийни мениджъри на сградите на своите училища. А реализираните спестявания от намаленото потребление на енергия се ползват от самите ученици.

Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2022

Конкурс за ученици от средните училища

За шестнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“.

Годишно събитие на НДЕФ за 2019г.

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2019 година на 3 юни  в зала „Европа“ на Министерство на околната среда и водите. Събитието бе открито от министъра на околната среда и водите Нено Димов и председателят на УС на НДЕФ Пенка Моллова-Смоленова.

По време на първата сесия бе представен Годишният отчет за дейността на Фонда през изминалата 2018 г. Следващата сесия бе посветена на семинар на тема „Електромобилност и екоефективност“, на който беше отчетен напредъкът на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства на НДЕФ, първата национална  финансова инициатива за насърчаване използването на електромобили в публичния сектор. По време на семинара бе представена и актуална информация за екологичните ползи и ефективността на електромобилите  за изпълнението на приоритетни политики в околната среда – подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите от парникови газове и на нивата на шумовото замърсяване.

На форума бяха изнесени презентации от д-р Веселин Грозданов, член на УС на  „Клъстер Зелен транспорт“,  който определи електромобилността като предизвикателството на 21-ви век; доц. д-р инж. Дурхан Салиев от Техническия университет в София, който препоръча държавата да увеличи вложението в инфраструктура за зареждане на електромобили и в образованието в сектора; проф. д-р инж. Иван Миленов от ВТУ „Тодор Каблешков“ представи ретроспекция на постиженията на страната ни в областта и напредъка в обозримо бъдеще. Изказване направи и председателят на ИКЕМ Илия Левков, който призова да се инвестира в образование на подготвени кадри.

На събитието бяха връчени и годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тази година литературният конкурс за ученици, организиран традиционно от НДЕФ от 2006 г., бе на тема „Топлинни острови – градове градини“.

Победител в конкурса стана ученичката от 10 клас на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ Грети Георгиева за съчинението „Острова“. Тя получи статуетка „Рилска иглика“ от заместник-министъра на околната среда и водите и заместник председател на УС на НДЕФ господин Николай Кънчев. Втора и трета награда спечелиха деветокласничката Селма Стойнова от 91 НЕГ „Константин Гълъбов“ и Ивет Йотова, ученичка от 11 клас в ППМГ „Акад. Асен Златарев“ – Ботевград.

Бяха връчени и три допълнителни отличия на:

Стефания Дойнова, 5 клас – СУ „Никола Велчев“, Самоков.

Йоана Павлова, 10 клас – СУ „Отец Паисий“, Кърджали.

Елеонора Маринкова, 11 клас – 79 СУ „Индира Ганди“, София.

В събитието взеха участие представители на министерства, висши учебни заведения, професионални гимназии, неправителствени организации, национални паркове и др.

Годишно Събитие на НДЕФ за 2018г

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2018 година на 4 юни в Националния политехнически музей в София.

На него публично бе представен Годишния отчет за 2017 г. и се обсъди с партньорите новата тенденция в дейността си за въвеждане на образователни програми паралелно с инвестиционните проекти с цел ефективно ползване на обектите, в които са въведени енергоспестяващи мерки.

Наред с представянето на годишния отчет, събитието включи и семинар на тема „Ролята на образователните програми в училищата за подобряване ефикасността на инвестиционните проекти за енергийна ефективност“. По време на семинара бяха представени конкретни резултати по реализираните два пилотни образователни проекта с партньорството на Германското министерство на околната среда и независимия институт pо околна среда – UfU и бъдещи инициативи за НДЕФ  и партньори от образователната сфера. Кметът на район Люлин отбеляза необходимостта от гъвкавост не само при техническите решения при проектите за енергийна ефективност, а и значението на образователни дейности с цел повишаване ефективността на инвестициите.

На събитието бяха връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тазгодишният конкурс беше на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Първата награда връчи заместник министърът на околната среда и водите госпожа Атанаска Николова. Кристалната статуетка получи Светислав Георгиев Тодоров от Софийската математическа гимназия за стихотворението „Сън за утрешния ден“.

Втора награда е присъдена на Мирослава Цветанова Банчовска, СУ „Васил Воденичарски“, от с. Хайредин,  област Враца за есето „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Трета награда получава Катерина Адел Джоуид от 9 Френска езикова гимназия в София за разказа си „Сънят на Малкия принц“.

Присъдени са и пет допълнителни отличия за

–              Сабрина Ибрахимова Ходжова, ПГ „Петко Рачов Славейков”, Якоруда

–              Кирил Валентинов Димов, ОДК „Св. Ив. Рилски”, Казанлък

–              Кадрие Ахмед Адем, СУ „Христо Ботев“, Павел баня

–              Иман Ивова Вакльова, ПГ,,Никола Йонков Вапцаров“, Белица

–              Елена Руменова Сабахлъкова, ПМГ „Яне Сандански”, Гоце Делчев

Конкурсът на името на първия директор на Национален парк „Рила“ Мими Праматарова се провежда ежегодно от 2006 година. Лауреатите на конкурса имат свой клуб.

В днешното събитие взеха участие представители на няколко министерства, на партньорите от Европейската банка за възстановяване и развитие, от други фондове, общини, училища, неправителствени организации, национални паркове и др.

Конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 28 март 2018 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност

В официалното откриване на конференцията взеха участие госпожа Ирена Георгиева, председател на УС на НДЕФ, госпожа Боряна Каменова Директор на дирекция „Политики по изменение на климата“, госпожа Лиляна Друмева, съветник на Министъра на образованието и науката, госпожа Аня Кречтинг от Федералното министерство на околната среда на Република Германия, кметовете на район Люлин в София Милко Младенов и на община Самоков Владимир Георгиев.

Участници са партньорите по проекта от Независимия институт по околна среда в Берлин и румънската неправителствена организация Енвирон, директори, учители и ученици от четирите училища, изпълняващи проекта – две от Самоков и две от район Люлин в София, преподаватели в Софийския университет, които участват в програмите на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, представители на още няколко училища, които НДЕФ е финансирал за подобряване на енергийната ефективност на сградите им.

Целта на конференцията беше в края на този проект да се представи опита на участващите в проекта училища и да се очертаят перспективите за прилагане на тази инициатива в повече български училища. В този смисъл, конференцията не е заключителна, а има смисъл на стартиране на широка инициатива, която да използва опита от тези няколко пилотни дейности и да го приложи във всички училища, които получават финансиране за подобряване на сградите си.

Учениците показаха как измерват температурата и осветеността в своето училище, как проверяват прозорците, вратите и радиаторите и как обучават своите съученици и учители. Показаха колко енергия е спестена в резултат на дейността на специално сформираните енергийни екипи.

Националният доверителен екофонд стартира през май изпълнението на следващата си инициатива с подкрепата пак на Германското министерство на околната среда, този път в партньорство с шест страни в Европа и в нови десет училища в България. За следващите етапи и още по-широкото прилагане на подходите за промяна на поведението на децата в училище ще бъдат привлечени и университетските преподаватели от екипа на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, който има амбицията да създаде своя постоянна програма за квалификация на учителите от цялата страна по всички предмети по темата климат и енергия.

-> Презентации

-> Училищен пакет 50/50 (fifty/fifty) – пестене на енергия в училище

 

 

Откриване на екокреативен лагер „Екологичен остров“ – ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Отличените на трето място в Конкурса „Мими Праматарова“ за 2017г. ученици от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“.

Екокреативният лагер бе проведен на 19.10.2017г.

Годишно събитие за 2017 година

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2017 година на 5 юни в Националния политехнически музей в София.

На него публично бе представен Годишния отчет за 2016 г. Освен изпълнените инвестиционни проекти на обща стойност над 13 млн. лв., през 2016 година Фондът стартира и Пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, Инвестиционна програма „Минерални води“, започна работа по разработването на комбинирани финансови механизми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и целенасочена работа на поведенческо ниво с български училища по темата за климата.

Наред с представянето на годишния отчет, събитието включи и семинар на тема „Подходите на НДЕФ за прилагане на гъвкави финансови инструменти при публично субсидиране на проекти за енергийна ефективност“. По време на семинара бяха представени конкретните стъпки по няколко пилотни проекта с прилагане на финансови инструменти, които НДЕФ разработва със свои партньори. Представени бяха модели за реализацията на пилотните проекти на общините Габрово, Самоков и район Люлин на Столична община. Кметът на община Габрово отбеляза необходимостта от иновативно мислене по посока както на техническите решения, така и на финансовите модели при проектите за енергийна ефективност с цел повишаване ефективността на инвестициите.

На събитието бяха връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тази година конкурсът бе за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени. На първо място бе класирано СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра за проекта Еко-кът „Вазовче“, като им бе връчена кристална статуетка, грамота и награда от 1000 лв. С наградата си екипът на проекта ще изгради мини метеорологична станция в училище, която да спомага на учениците да научат повече за климата. На второ място бяха класирани ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил за проекта „Екологичен мониторинг на река Драговищица“, като за тях бяха отредени грамота и 500 лв., с които учениците да продължат своята дейност по проекта. На трето място бяха класирани учениците от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“, като получиха грамота и 300 лв. Наградите бяха връчени от зам.министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, председателят на УС на НДЕФ г-жа Ирена Георгиева и Анита Кирилова от Клуба на лауреатите в конкурса. Паричните награди са предвидени да подпомогнат осъществяването на надграждащи дейности по проектите.

 

Проведе се конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 26 април 2017 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Целта на конференцията беше да се представи опита на участващите в проекта училища и да се обсъди бъдещото продължаване на проекта, както и бъдещото включване на нови участници в него.

Участници в конференцията бяха представители на общините, участващи в проекта, учители и ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата или предстои да финансира такива, представители на НПО-та и училища, които са изпълнявали други проекти по климатичните промени.

Участие взеха представители на общо 25 училища от 13 населени места. Част от тях се запознаха за първи път с дейностите по проекта и вече изявиха интереса и желанието си да вземат участие в него.

 

Програма на конференцията

Резюме на проекта

Прес съобщение

 

Презентации от конференцията:

Презентации на училищата, участващи пилотно в проекта – 79 СУ „Индира Ганди“, 56 СУ „Константин Иречек“, Люлин и ОУ „Христо Максимов“ и ОУ „Неофит Рилски“, Самоков

Презентация на Немския независим институт по околна среда в Берлин – Hoai Nguyen

Други инициативи, свързани с образование по климат и енергийна ефективност – Диана Тодорова (МОСВ), Люба Колчева (ЕкоОбщност), Ина Карова (Енергийна Агенция Пловдив), Веселин Дробенов ( Фондация Програмирай успех)