Откриване на екокреативен лагер „Екологичен остров“ – ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Отличените на трето място в Конкурса „Мими Праматарова“ за 2017г. ученици от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“.

Екокреативният лагер бе проведен на 19.10.2017г.

Проведе се конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 26 април 2017 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Целта на конференцията беше да се представи опита на участващите в проекта училища и да се обсъди бъдещото продължаване на проекта, както и бъдещото включване на нови участници в него.

Участници в конференцията бяха представители на общините, участващи в проекта, учители и ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата или предстои да финансира такива, представители на НПО-та и училища, които са изпълнявали други проекти по климатичните промени.

Участие взеха представители на общо 25 училища от 13 населени места. Част от тях се запознаха за първи път с дейностите по проекта и вече изявиха интереса и желанието си да вземат участие в него.

 

Програма на конференцията

Резюме на проекта

Прес съобщение

 

Презентации от конференцията:

Презентации на училищата, участващи пилотно в проекта – 79 СУ „Индира Ганди“, 56 СУ „Константин Иречек“, Люлин и ОУ „Христо Максимов“ и ОУ „Неофит Рилски“, Самоков

Презентация на Немския независим институт по околна среда в Берлин – Hoai Nguyen

Други инициативи, свързани с образование по климат и енергийна ефективност – Диана Тодорова (МОСВ), Люба Колчева (ЕкоОбщност), Ина Карова (Енергийна Агенция Пловдив), Веселин Дробенов ( Фондация Програмирай успех)

 

 

Конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 26 април 2017 от 10.30 часа в парк-хотел Москва, София ще се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда.

Програма на конференцията

Резюме на проекта

Прес съобщение за конференцията

Конкурс „Мими Праматарова“ 2017

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени .

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.

Поканата и условията за кандидатстване.

Формуляр за кандидатстване.

Критерии за оценка.

Крайният срок за изпращане на проектите е 15.05.2017 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2017 г.

Говорещи кошчета учат децата на разделно събиране във Велико Търново

Последващи дейности  по образователен проект, финансиран от Немското министерство на околната среда и водите

На 07.03.2017 НДЕФ посети един от поредицата пътуващи уроци по проекта на ПГ по туризъм “д-р В. Берон. Проектът „Уча се да уча“ включи запознаване с причините и последствията от климатичните промени, влиянието на отпадъците и обучение на екипи от посещаваните училища чрез “говорещи“ кошчета.  За да се подготвят за уроците учениците посетиха Завода за отпадъци в с. Яна и Министерството на околната среда и водите. Той е един от трите проекта, насочени към повишаване на информираността на българските ученици по темата за околната среда и климата, които получиха отличие в конкурса „Климатът и Аз“ за 2015 година.

Зелена приказка без край

Последващи дейности по образователен проект, финансиран от Немското министерство на околната среда и водите

На 01.02.2017 НДЕФ посети училищната куклена постановка на учениците от ЕГ „Академик Людмил Стоянов“ в гр. Благоевград. Постановката e част от проекта „Зелена приказка безкрай – от деца за деца”. Учениците писаха приказки за природата и климата, разиграха училищни постановки пред по-малките и изработиха постери с насоки за пестене на енергия. Проектът беше класиран на 2-ро място в конкурса „Климатът и Аз“ за 2015 година и с решение на УС на НДЕФ получи финансиране за 2016 година.

Приказките за природата и климата може да намерите тук.

Филми за климата

Тук може да откриете образователни филмчета по темата за климата, които са част от проекта на НДЕФ за подобряване поведението на енергопотребителите в европейските училища. Проектът се осъществява в партньорство с немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ, с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Емисии CO2

Да познаваме енергията

Да познаваме климата

 

 

НДЕФ допринася за енергийната ефективност и чрез обучение на децата в училищата на енергоспестяващо поведение

Това е втори проект на НДЕФ, който се финансира от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Проектът се осъществява в партньорство с немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ.

Изхождайки от убеждението, че поведението на учениците е от решаващо значение както в училище, така и у дома, проектът има за цел да повиши информираността сред учениците по темата за енергийна ефективност и да ги приучи да спестяват енергия в училищата. Той има практическа насоченост, като директно включва учениците в процеса на оценяване и намаляване на енергопотреблението в техните училища. За своите постижения учениците ще бъдат възнаградени с любимо занимание.

Участие в проекта ще вземат две училища от община Самоков и две училища от район „Люлин“ на Столична община. В някои от тези училища НДЕФ вече е финансирал инвестиционни мерки за енергийна ефективност.

Обучителен семинар за учители от детски градини в Бургас

Третият семинар на тема подобряване на познанията за климатичните промени на деца и ученици бе проведен с учители от детски градини в Бургас. След семинара, децата от детските градини ще получат творчески материали, с които да се включат в изготвянето на артистични проекти на тема климат.

Материалите от семинара може да намерите тук:

Обучителен семинар за учители в Пловдив

На 13 октомври в Пловдив се проведе вторият обучителен семинар за учители от училища в Община Пловдив и Община Павел Баня. Това е вторият семинар  на тема подобряване на познанията за климатичните промени на деца и ученици.  В рамките на проекта, ученици от училищата в Пловдив и Павел Баня ще се включат в разработването на образователни постери и дискусии на тема климат.

Материалите от семинара може да намерите тук: