Entries by Valentina Stoyanova

Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2022

Конкурс за ученици от средните училища За шестнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“. Линк към поканата и условия за участие Формуляр за кандидатстване

Конкурс 2021

С първият конкурс каним ученици от българските училища (от 8-ми до 12-ти клас) да представят своя проектна идея на тема „Как да обучаваме младите по темата за климатичните изменения“.

Годишно събитие на НДЕФ за 2019г.

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2019 година на 3 юни  в зала „Европа“ на Министерство на околната среда и водите. Събитието бе открито от министъра на околната среда и водите Нено Димов и председателят на УС на НДЕФ Пенка Моллова-Смоленова. По време на първата сесия бе представен Годишният отчет за дейността на […]

Конкурс 2019

С първият конкурс каним ученици от българските училища (от 8-ми до 12-ти клас) да представят своя проектна идея на тема „Как да обучаваме младите по темата за климатичните изменения“.

Годишно Събитие на НДЕФ за 2018г

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2018 година на 4 юни в Националния политехнически музей в София. На него публично бе представен Годишния отчет за 2017 г. и се обсъди с партньорите новата тенденция в дейността си за въвеждане на образователни програми паралелно с инвестиционните проекти с цел ефективно ползване на обектите, в […]

Конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“

На 28 март 2018 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност […]

Конкурс 2018

С първият конкурс каним ученици от българските училища (от 8-ми до 12-ти клас) да представят своя проектна идея на тема „Как да обучаваме младите по темата за климатичните изменения“.

Откриване на екокреативен лагер „Екологичен остров“ – ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Отличените на трето място в Конкурса „Мими Праматарова“ за 2017г. ученици от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“. Екокреативният лагер бе проведен на 19.10.2017г.

Годишно събитие за 2017 година

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2017 година на 5 юни в Националния политехнически музей в София. На него публично бе представен Годишния отчет за 2016 г. Освен изпълнените инвестиционни проекти на обща стойност над 13 млн. лв., през 2016 година Фондът стартира и Пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, […]