Годишно събитие за 2017 година

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2017 година на 5 юни в Националния политехнически музей в София.

На него публично бе представен Годишния отчет за 2016 г. Освен изпълнените инвестиционни проекти на обща стойност над 13 млн. лв., през 2016 година Фондът стартира и Пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, Инвестиционна програма „Минерални води“, започна работа по разработването на комбинирани финансови механизми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и целенасочена работа на поведенческо ниво с български училища по темата за климата.

Наред с представянето на годишния отчет, събитието включи и семинар на тема „Подходите на НДЕФ за прилагане на гъвкави финансови инструменти при публично субсидиране на проекти за енергийна ефективност“. По време на семинара бяха представени конкретните стъпки по няколко пилотни проекта с прилагане на финансови инструменти, които НДЕФ разработва със свои партньори. Представени бяха модели за реализацията на пилотните проекти на общините Габрово, Самоков и район Люлин на Столична община. Кметът на община Габрово отбеляза необходимостта от иновативно мислене по посока както на техническите решения, така и на финансовите модели при проектите за енергийна ефективност с цел повишаване ефективността на инвестициите.

На събитието бяха връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тази година конкурсът бе за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени. На първо място бе класирано СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра за проекта Еко-кът „Вазовче“, като им бе връчена кристална статуетка, грамота и награда от 1000 лв. С наградата си екипът на проекта ще изгради мини метеорологична станция в училище, която да спомага на учениците да научат повече за климата. На второ място бяха класирани ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил за проекта „Екологичен мониторинг на река Драговищица“, като за тях бяха отредени грамота и 500 лв., с които учениците да продължат своята дейност по проекта. На трето място бяха класирани учениците от ПГТ „Доктор Васил Берон“, гр. Велико Търново за проекта „Класна стая – назаем от природата“, като получиха грамота и 300 лв. Наградите бяха връчени от зам.министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, председателят на УС на НДЕФ г-жа Ирена Георгиева и Анита Кирилова от Клуба на лауреатите в конкурса. Паричните награди са предвидени да подпомогнат осъществяването на надграждащи дейности по проектите.

 

Заключително събитие на дейностите в детските градини в Бургас

На 25-ти ноември 2015 г. в Бургас се състоя събитие, на което децата от детските градини в Бургас представиха пред своите родители дейностите, изпълнени в рамките на проекта за повишаване на публичната информираност по темата за климатичните изменения „Климатът и Аз“.

Директорите на детските градини представиха дейностите на своите деца като подчертаха, че мерките за енергийна ефективност на сградите не само са допринесли да е по-топло и уютно, но имат и своя принос за намаляване на въздействието върху климатичните промени. Те обърнаха внимание на родители, баби, дядовци, каки и батковци в публиката, че и те имат какво да научат от децата, когато става въпрос за водата, електричеството, отпадъците и природата.

Важни послания към родителите и децата отправиха и официалните гости на събитието – министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и кметът на Бургас г-н Димитър Николов. По-рано през деня те дадоха съвместна пресконференция, в която отбелязаха постиженията на дейностите за енергийна ефективност и ползата от обучението на децата по темата за климата.

Творческите произведения на тема климат, сътворени от децата в рамките на проекта, са вече изложени в детските градини, а видео запис от събитието в Бургас ще бъде излъчен на заключителната конференция в Пловдив на 15-ти декември.

Учителите от Ямбол се подготвят за творчески дейности със своите ученици

На 9 октомври 2015 г. в Ямбол се проведе първият обучителен семинар за учителите от училища и детски градини от града и една детска градина от Пловдив в рамките на проекта за подобряване на информираността за климатичните промени. След този семинар в тези ученби заведения ще бъдат изпълнени различни творчески дейности с децата и младежите по същата тема.

Материалите от семинара може да намерите тук:

Изменение на климата – презентация

Поведенчески подход към обучението за околната среда и изменението на климата – презентация

Измененията на климата и политическата рамка

Представители на български общини взеха участие в Международната конференция по климата в Хановер, Германия

Партньори и бенефициери на НДЕФ взеха участие в Международната конференция по климата, която се проведе на 1-ви и 2-ри октомври 2015 г. в Хановер, Германия. Основен фокус на конференцията беше водещата роля на общините при намаляване емисиите на парникови газове и при адаптацията към последствията от климатичните промени. Участниците имаха възможност да се запознаят с успешни инициативи на местно ниво и практически приложения в Германия в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергии, както и да вземат участие в редица дискусионни семинари по темата.

В края на конференцията беше подготвена Хановерска декларация за Париж с основни изводи и насоки, която ще бъде представена на предстоящата 21-ва Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (COP 21). Конференцията на ООН ще се проведе от 30 ноември до 11 декември 2015 в Париж.

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията.