НДЕФ представи инициативата си за образование за климата и енергийната ефективност в средните училища пред 50-тата юбилейна национална конференция на Съюза на физиците в България

На 3 юни 2022 г. във Варна представител на НДЕФ представи пред академичната общност цялостната си инициатива за въвеждане на действия за климата в българските училища и детски градини.

Форумът беше под патронажа на Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и е юбилейното издание на ежегодния форум. Тази година темата е „Климатичните промени и образованието по физика“.

Съорганизатори на форума са Съюзът на физиците в България, Министерството на образованието и науката, Институтът за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН, Фондация „Еврика“, Община Варна и Астрономическата обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, Варна.

НДЕФ работи след 2015 година активно за въвеждане на знания за климата и енергията в българските училища и детски градини с експертната и финансова подкрепа на Федералното министерство на околната среда на Германия. Преподаватели от Софийския университет създадоха оригинална програма за обучение на учители, вече е въведена в петдесет училища и детски градини в дванадесет общини на страната. Учениците са енергийни мениджъри на сградите на своите училища. А реализираните спестявания от намаленото потребление на енергия се ползват от самите ученици.