Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2022

Конкурс за ученици от средните училища

За шестнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“.