Конкурс 1 – Проектно предложение на тема климат

Тази година НДЕФ посвети традиционната си награда Мими Праматарова на темата за климата. Първият конкурс беше насочен към  ученици от българските училища (от 8-ми до 12-ти клас), които имаха възможността да представят своя проектна идея на тема „Как да обучаваме младите по темата за климатичните изменения“. Искахме да чуем какво мислят самите младежи относно ефективни стратегии за постигане на публична информираност сред техните връстници. Подадените проектни предложения беха оценени от експертна комисия и победителите получиха парична награда, с помощта на която да реализират своята идея.

РЕЗУЛТАТИ

Награден екип:

Мерве Ферад – Координатор

Росица Касаветова – Ментор

Мария Тодорова – Член на екипа

Лидия Ярославова – Член на екипа